VIMITECH - NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐO

Đồng hồ nước

Emic EW-15M2

Đồng hồ nước

Sanwa Woltman nối bích

Đồng hồ đo lưu lượng

Itron DN20

5.000 

Đồng hồ nước

Pmax thân đồng nối ren MDB

5.000 

Đồng hồ nước

Pmax thân gang nối ren MDI

5.000 

Đồng hồ nước điện tử Hansung

Đồng hồ nước điện tử Hansung HS1000

5.000 

Đồng hồ nước điện tử

Woteck thân rời

5.000 

Đồng hồ nước điện tử

Woteck thân liền

5.000 

Đồng hồ nước điện tử

Woteck inox tuabin

5.000 

Đồng hồ nước điện tử Woteck

Woteck inox bù nhiệt

5.000 

Đồng hồ áp suất Unijin

Unijin inox chân sau

5.000 

Đồng hồ áp suất Unijin

Unijin inox chân đứng

5.000 

Đồng hồ áp suất Unijin

Unijin vỏ inox chân đồng

5.000 

Đồng hồ áp suất Unijin

Unijin vỏ thép chân đồng

5.000 

Đồng hồ áp suất âm

Đồng hồ áp suất Italy mặt 100mm

5.000 

Đồng hồ áp suất âm

Đồng hồ áp suất Italy mặt 63mm

5.000 

Đồng hồ áp suất chân sau

Áp kế Italy chân sau

5.000 

Đồng hồ áp suất âm

Đồng hồ áp suất Italy inox

5.000 
5.000 

Đồng hồ áp suất Georgin

Đồng hồ áp suất Georgin M5010

Kiến thức sản phẩmXem tất cả